รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  ประเภทรับตรง รอบที่ 1

เริ่มรับสมัครตั้งแต่19 มกราคม 2560 - 2 เมษายน 2560 

อ่านรายละเอียด ที่นี่

ระบบรับสมัคร ที่นี่