การประชุมวิชาการไทย  - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com