กำหนดการสอบใบประกอบโรคศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558

เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2559

ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2558

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประชุมลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 3/2558 (รอบแก้ไข)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7842   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com