รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  ประเภทเรียนดี เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2559 - 17 มกราคม  2560 

อ่านรายละเอียด ที่นี่

ระบบรับสมัคร ที่นี่