วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ได้จัดโครงการฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และเป็นกิจกรรมร่วมในการฉลองครบรอบ 74 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ในวันที่ 9 กันยายน 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 7.30 น.- 15.00 น

รับคนไข้ 40คน/วัน

 

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

 

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์แผนจีน

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2557

วันที่ 6 ตุลาคม 2557

 

ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557

เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี 2557

 

ประกาศ เรื่อง ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยามและกลยุทธ์ วิทยาการแพทย์ทางเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th