ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

การประชุมวิชาการไทย  - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

ประกาศ หยุดทำการ สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2558

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com