กำหนดการ

"งานแพทย์จีนสัมพันธ์"

ณ หอประชุมหอใหญ่ฯ มหาวิทยาราชภัฎจันทรเกษม

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 17:00 - 21 :00 น.

 

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

 

 

โครงการฟังธรรมเทศนาเพื่อการเจริญปัญญา ครั้งที่ 1

เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี 2557

 

ประกาศ เรื่อง ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยามและกลยุทธ์ วิทยาการแพทย์ทางเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th