แบบประเมิน รายวิชาประจำปี การศึกษา 2/2556

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

ปี3

1. ยาสมุนไพรจีน 1 ภาคการศึกษา 2/2556
4.การรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม 2/2556

 

 

ปี 2

3. การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ภาคการศึกษา 2/2556
4. เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2556