22-02-66 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนมีนาคม 2566  
 25-11-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนธันวาคม 2565  
 19-10-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนพฤศจิกายน  2565  
 26-09-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนตุลาคม  2565  
 17-06-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนกรกฎาคม  2565  
 23-05-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนมิถุนายน  2565  
 20-04-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนพฤษภาคม  2565 
 18-03-65 : ประกาศวันหยุดทำการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนเมษายน  2565